Spinoza’s Ethics 2.0

1D6

Definitio

Per Deum intelligo ens absolute infinitum hoc est substantiam constantem infinitis attributis quorum unumquodque æternam et infinitam essentiam exprimit.

Bepaling

By God versta ik een wezend, volstrektelijk onëindig: dat is, een zelfstandigheit, die uit onëindige toeëigeningen bestaat, van de welken yder een eeuwige onëindige wezentheit uitdrukt.

Definition

By God, I mean a being absolutely infinite--that is, a substance consisting in infinite attributes, of which each expresses eternal and infinite essentiality.

Ancestors of Definition

No explicitly cited ancestors.

Explicatio

Dico absolute infinitum, non autem in suo genere; quicquid enim in suo genere tantum infinitum est, infinita de eo attributa negare possumus; quod autem absolute infinitum est, ad ejus essentiam pertinet quicquid essentiam exprimit et negationem nullam involvit.

Verklaring

Ik zeg volstrektelijk, en niet in zijn geslacht onëindig: want van al 't geen, dat alleenlijk in zijn geslacht onëindig is, konnen wy onëindige toeëigeningen ontkennen: (dat is, men kan onëindige toeëigeningen bevatten, die tot des zelfs natuur niet behoren) maar tot de wezentheit van 't geen, dat volstrektelijk oneindig is, behoort al 't geen, 't welk wezentheit nuitdrukt, en geen ontkenning insluit.

Explanation.

I say absolutely infinite, not infinite after its kind: for, of a thing infinite only after its kind, infinite attributes may be denied; but that which is absolutely infinite, contains in its essence whatever expresses reality, and involves no negation.

Ancestors of Explanation

No explicitly cited ancestors.

Descendants of Explanation

No explicitly cited descendants.