Spinoza’s Ethics 2.0

1P2

Propositio

Duæ substantiæ diversa attributa habentes nihil inter se commune habent.

Voorstelling

Twee zelfstandigheden, twee verscheide toeëigeningen hebbende, hebben niets met malkander gemeen.

Prop.

Two substances whose attributes are different have nothing in common.

Ancestors of Proposition

No explicitly cited ancestors.

Descendants of Proposition
Demonstratio

Patet etiam ex definitione 3. Unaquæque enim in se debet esse et per se debet concipi sive conceptus unius conceptum alterius non involvit.

Betoging

Dit blijkt ook uit de darde Bepaling: want yder zelfstandigheit moet in zich zelve zijn, en door zich zelve bevat worden: of anders, de bevatting van d'een sluit de bevatting van d'ander niet in.

Proof.

Also evident from Def. iii. For each must exist in itself, and be conceived through itself; in other words, the conception of one does not imply the conception of the other.

Ancestors of Demonstration
Descendants of Demonstration

No explicitly cited descendants.