Spinoza’s Ethics 2.0

1P22

Propositio

Quicquid ex aliquo Dei attributo quatenus modificatum est tali modificatione quæ et necessario et infinita per idem existit, sequitur, debet quoque et necessario et infinitum existere.

Voorstelling

Al 't geen, dat uit een van Gods toeëigeningen, voor zo veel zy met een wijze is aangedaan, die uit kracht van deze toeëigening onëindig en eeuwig is, volgt, moet ook nootzakelijk eeuwig en onëindig wezen.

Prop.

Whatsoever follows from any attribute of God, in so far as it is modified by a modification, which exists necessarily and as infinite, through the said attribute, must also exist necessarily and as infinite.

Ancestors of Proposition

No explicitly cited ancestors.

Descendants of Proposition
Demonstratio

Hujus propositionis demonstratio procedit eodem modo ac demonstratio præcedentis.

Betoging

De Betoging van deze Voorstelling gaat op de zelfde wijze voort, als die van de voorgaande Voorstelling.

Proof.

The proof of this proposition is similar to that of the preceding one.

Ancestors of Demonstration
Descendants of Demonstration

No explicitly cited descendants.