Spinoza’s Ethics 2.0

1P9

Propositio

Quo plus realitatis aut esse unaquæque res habet eo plura attributa ipsi competunt.

Voorstelling

Hoe yder ding meer zakelijkheit, of zijn heeft, hoe 'er meer toeëigeningen toe behoren.

Prop.

The more reality or being a thing has, the greater the number of its attributes

Ancestors of Proposition

No explicitly cited ancestors.

Descendants of Proposition

No explicitly cited descendants.

Demonstratio

Patet ex definitione 4.

Betoging

Dit blijkt uit de vierde Bepaling.

Proof.

(Def. iv.).

Ancestors of Demonstration
Descendants of Demonstration

No explicitly cited descendants.